ΑΡΚΑΔΙΑ

Αρκαδία

Η Αρκαδία είναι μία από τις περιφερειακές μονάδες της Ελλάδας. Είναι μέρος της διοικητικής περιφέρειας της Πελοποννήσου και βρίσκεται στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου. Έχει πάρει το όνομά της από το μυθικό χαρακτήρα Αρκά. Στην ελληνική μυθολογία, ήταν η πατρίδα του θεού Πάνα. Στις ευρωπαϊκές τέχνες της Αναγέννησης, η Αρκαδία εορταζόταν ως μια απείραχτη, αρμονική έρημος.